Om oss

Om oss

Dalane Byggsøk AS er en videreføring av tidligere DKT Eiendom AS. DKT Eiendom AS ble avviklet i 2018 og Dalane Byggsøk AS ble etablert.

I nærmere 20 år har Ove Klausen levert byggesøknader, seksjoneringssøknader og fradelingssøknader på vegne av bedrifter og privatpersoner. Dalane Byggsøk AS er et velrenommert firma som har bygget opp tillit og kompetanse i hele Dalane siden 2001.

Ved overgangen til 2020, valgte tidligere eier Ove Klausen å gå over i pensjonistenes rekker og ny eier overtok.

Ny eier har siden 2007 jobbet som byggesaksbehandler i Sokndal kommune der arbeidsfeltet har strukket seg over hele fagområdet fra planarbeid, fradeling, byggesaksbehandling, utstrakt veiledning av søkere samt behandling av saker etter havne- og farvannsloven.

I tillegg har han bekledd flere funksjoner ved Teknikk- og miljøetaten. Dette gir Dalane Byggsøk AS en bredde i hele fagområdene som styrker vårt tjenestetilbud.


Kan vi bistå deg i ditt prosjekt – ta kontakt i dag